Het bestuur

Het bestuur bestaat thans uit de navolgende leden:

  • Mevrouw Janneke Leijen (voorzitter)
  • Mevrouw Carolien van Berge (penningmeester): zakelijk leider Theatergroep Eenhoorn
  • Mevrouw Vera Fortuin-de Kock (secretaris): managementassistente Rots maatwerk BV
  • Mevrouw Paulette Straube-Kooijman (algemeen bestuurslid): conservator Stichting Kasteel Radboud/docent Engels Atlascollege Hoorn
  • De heer Dennis van der Horst (algemeen bestuurslid): student paraveterinair dierenartsassistent

Het bestuur van de stichting verricht haar werkzaamheden op vrijwillige basis en ontvangt voor haar werkzaamheden derhalve geen vergoeding.

Verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en de diverse activiteiten van de stichting:
de heer Martin Doderer (directeur Stichting Happy Wings / valkenier bij Birdlive).

© Happy Wings - 2021